Juhtpõhimõtted

Väärtused

 

Hindame kõrgelt ja väärtustame kutsealast meisterlikkust ja kompetentsust, jätkusuutlikku arengut, sotsiaalset vastutustunnet, eetilist ja korruptsioonivaba äri, õiguskuulekust ja sõnapidamist.

Kvaliteedijuhtimise alased põhimõtted

Keskkonnaalased põhimõtted

Tööohutuse ja töötervishoiu alased põhimõtted

Ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted